Цей договір є офіційною і публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://www.instagram.com/_.pasat.__/. Цей договір є публічним, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцеві перед іншим. Укладаючи цей Договір, Покупець повністю приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та всі інші умови Договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання Покупцем кнопки "Підтвердити замовлення" на сторінці оформлення замовлення в розділі "Кошик" та отримання від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. ‍

1. Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі - "Оферта") є публічною пропозицією Продавця, адресованою невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом (далі - "Договір") на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга - предмет договору сторін, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину і поміщений в кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин - веб-сайт Продавця за адресою https://www.instagram.com/_.pasat.__/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця з описом Товару, що пропонується Продавцем через мережу Інтернет.

1.3. Покупець - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, оформляє замовлення на придбання товарів, представлених на сайті Інтернет-магазину, для цілей, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.4. Продавцем є фізична особа-підприємець Пассат К.Д. (ідентифікаційний код 3686107306), що діє відповідно до чинного законодавства України.

2. Предмет договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) і моментом повного і беззастережного прийняття Покупцем умов Договору є дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем підтвердження замовлення від Продавця в електронному вигляді. У разі необхідності, на вимогу Покупця, Договір може бути укладений у письмовій формі.

Оформлення замовлення

3.1. Покупець оформляє замовлення в Інтернет-магазині через форму "Кошик", або шляхом оформлення замовлення за допомогою електронної пошти, або зателефонувавши за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовити Покупцеві в передачі замовлення, якщо відомості, надані Покупцем при оформленні замовлення, є неповними або викликають підозру в їх достовірності.

3.3 При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов'язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адресу, на яку повинен бути доставлений Товар (у разі доставки на адресу Покупця);

3.3.3. контактний номер телефону.

3.3.4 Ідентифікаційний код юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якій із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісних послуг Покупцеві при придбанні товарів в Інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 - 3.4. цієї Оферти.

3.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється шляхом внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані Покупця вносяться в базу даних Продавця.3.7. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, наданої при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи Договір, тобто приймаючи умови цієї оферти (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

a) Покупець цілком і повністю ознайомлений та погоджується з умовами цієї оферти;

б) надає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого строку після його закінчення. Крім того, укладенням Договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" Покупцеві відомий і зрозумілий.

4. Ціна та доставка товару

4.1 Ціни на Товари та Послуги визначаються Продавцем самостійно і вказуються на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та Послуги вказані на сайті в гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на Товари та послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку в залежності від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої повністю сплачена Покупцем, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, зазначена на сайті Інтернет-магазину, не включає вартість доставки Товару Покупцеві. Покупець оплачує вартість доставки Товару відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Вартість Товару, зазначена на сайті Інтернет-магазину, не включає вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця при зверненні Покупця до Продавця із запитом шляхом надсилання електронного листа або при оформленні замовлення через оператора Інтернет-магазину.

4.6. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

4.7. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі "Оплата і доставка".

4.8. При отриманні Товару Покупець зобов'язаний у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Приймаючи Товар, Покупець або його представник підтверджує своїм підписом в товарному чеку / або в замовленні / або в товарно-транспортній накладній на доставку товару, що він не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

4.10. Право власності та ризик випадкової загибелі або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Покупцем Товару в місті доставки Товару в разі самовивозу Товару від Продавця, або в момент передачі Продавцем товару обраній Покупцем службі доставки (перевізнику).

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Продавець зобов'язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступ до цієї інформації третім особам, крім випадків, передбачених законодавством та в процесі виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги в односторонньому порядку шляхом розміщення їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни вступають в силу з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору та цінами, що пропонуються Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Для того, щоб Продавець міг виконати свої зобов'язання перед Покупцем, останній повинен надати всі необхідні дані, які однозначно ідентифікують його як Покупця і є достатніми для доставки замовленого Товару Покупцеві.

6. Повернення товаруАДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ: ФОП Пассат К.Д. 10002, м. Житомир, вул. Чуднівська, буд. 110, кв. 43р/р UA593052990000026008006409406 в АТ КБ "ПриватБанк" Код 3686107306

6.1. Покупець має право повернути Продавцю непродовольчий товар належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право повернути товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи дня купівлі. Товар належної якості підлягає поверненню, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві для оплати Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених цим пунктом, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Покупцеві повертається вартість Товару належної якості протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такого Товару Продавцем, за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. цього Договору, чинного законодавства України.

6.3. Вартість товару повертається шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця і Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків Товару, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Продавцю вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів". У разі пред'явлення вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення обчислюється з моменту отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару. Розгляд вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів", здійснюється Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не несе відповідальності за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості з індивідуально-визначеними властивостями, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав (у тому числі за бажанням Покупця, нестандартних розмірів, характеристик, зовнішнього вигляду, комплектації тощо). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є різниця в розмірах товару та інших характеристиках, зазначених в інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару, у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі "Контакти"

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного встановлення, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов'язань у разі надання Покупцем неправдивої або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо воно є наслідком форс-мажорних обставин, таких як війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність та захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцю добровільну згоду на обробку, використання (в тому числі передачу) його персональних даних, а також на вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання своїх зобов'язань через неактуальність інформації про Покупця або її невідповідність дійсності.‍

9. Інші умови

 

9.1. Ця Угода укладена на території України і регулюється чинним законодавством України.

9.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку в порядку, передбаченому п. 5.2.1. Крім того, зміни до Договору можуть бути внесені також за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

АДРЕСУ ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ФОП Пассат К.Д.

10002, Житомир,

вул. Чуднівська, 110, кв. 43

р/р UA593052990000026008006409406 в АТ КБ "ПриватБанк

Код 3686107306